Phích nguồn LED dây 220v chip 5050 - 3825

Phích nguồn LED dây 220v chip 5050 - 3825
  • Phích nguồn cho LED dây 5050 - 2835
  • Công suất tải: 4A
  • Phích nguồn có thể sử dụng 50m LED dây 220v
  • 2 chân ghim
70,000 đ
Mua hàng
Bình chọn: 0

Liên hệ

Real Time Web Analytics