Điêu khiển LED dây 7 màu - 24 Key

  • Điều khiển LED dây 7 màu RGB 24 key
  • Công suất 72w
  • Điều khiển được 5 mét LED Dây 7 màu RGB (60 led/mét)
  • Điều khiển được 10 mét LED Dây 7 màu RGB (30 led/mét)
  • Lưu ý: chỉ sử dụng được cho LED dây xài nguồn 12v
150,000 đ
Mua hàng
Bình chọn: 0

Liên hệ

Real Time Web Analytics