Đèn chớp

Đèn chớp là các loại đèn được dùng trong trang trí sân khấu, bar và bóng đèn thường được làm bằng halozen. Thông thường các loại đèn chớp halogen có công suất khá lớn so với đèn chớp led. 

Liên hệ

Real Time Web Analytics