Điều khiển và cài đặt Par LED qua bàn DMX 192

»
» Điều khiển và cài đặt Par LED qua bàn DMX 192

Điều khiển và cài đặt Par LED qua bàn DMX 192

Hướng dẫn cách cài đặt bàn DMX 192 với đèn Par LED, giới thiệu các kênh (channel) của đèn PAR LED 36*3w. Một số thủ thuật nhỏ

  • Cách xóa hết tất cả bank (chương trình) trên bàn DMX 192
  • Cài đặt chương trình cho đèn PAR LED
  • Cách chạy chương trình với chế độ auto (tự động) hoặc music (cảm ứng âm thanh)

Xem video với kích thước lớn