Đèn rọi trái châu

»
» Đèn rọi trái châu

Đèn rọi trái châu

đèn rọi trái châu(PAH-19) Đèn rọi trái châu đây là loại đèn có ánh sáng rọi trực tiếp vào trái châu.

Loại đèn này tạo ra một tia ánh sáng thẳng và tia ánh sáng của nó tập trung nên khi rọi vào trái châu sẽ tạo ra nhiều tia phản chiếu ngược lại từ những tấm gương nhỏ trái châu.
ngưng sản xuất